Хныченко Л.К., Гмиро В.Е., Яковлева Е.Е., Окуневич И.В., Шабанов П.Д. Анксиолитическое средство. Патент РФ № 2700576 от 18.09.2019 г.