Белых Мария Александровна

Назад

Тема диссертации:"ВЛИЯНИЕ 4,4’-(ПРОПАНДИАМИДО)ДИБЕНЗОАТА НАТРИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ"

На соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальностям:

3.3.6 - Фармакология, клиническая фармакология

Полный текст диссертации, поступившей в Диссертационный совет для предварительного рассмотрения размещен на сайте ФГБНУ “ИЭМ” 21 декабря 2021г. по адресу https://iemspb.ru/science/diss/diss001-022-03/ Предполагаемая дата защиты 31 марта 2022г.
Dissertants
   zaripova-yz
   kiver-en
   alekseev-kv
   tissen-ij
   shavva-vs
   gutop-eo
   bugrova_ml
   samarina-ej
   zolotnitskaya-vp
   naumov-ng
   bozo-ij
   stankova-ep
   suvorova-ma
   umnyakova-es
   halchitckiy-se
   yarygina-na
   sergeev-tv
   todosenko-mn
   trofimov-an
   beloskokova-sg
   nikiforov-ng
   vasin-av
   fedorova-ea
   kozyrko-ev
   skuratovskaya-da
   senkevich-ka
   strelycheva-ka
   nechaeva-ov
   yakovleva-aa
   bogomolova-eg
   schwarz-ap
   torkunova-ov
   shvetsova-sv
   bobrov-ks
   gazatova-nd
   rutto-kv
   muruzheva-zm
   radko-sv
   sysoev-ji
   onikienko-sb
   aleshina-gm
   kabanov-in
   porseva-vv
   iliuha-vv
   egorov-vv
   churkova-ml
   sergeeva-es
   glushakov-ri
   monahova-vs
   sahabeev-rg
   markova-kl
   docenko-aa
   chernov-an
   chernova-on
   karpenko-mn
   orlov-ja
   kopeykin-pm
   slobodkina-ea
   sobolevskaya-pa
   verkhovskiy_ra
   toporkova-oa
   diakova-me
   karpova-iv
   tanianskiy-da
   shpakova-vs
   belykh-ma
   snegova-va
   kozlova-ma
   ivleva-is
   pestereva-ns

В данной папке файлы отсутствуют.

Решения диссертационного совета